Fiberkabler mellom Norge og resten av Europa

Fiberkabler mellom Norge og resten av Europa

Det mange ikke vet, er at vi har nok av undersjøiske forbindelser med resten av Europa, og det er gjennom strømkabler. Fiberoptikk er det verre med, og her har vi kun noen få forbindelser mellom Norge og Storbritannia samt Svalbard og østover da selvfølgelig. Nå skjer det store endringer, fordi et norsk selskap vil legge kabel mellom Larvik og hirtshals. Dette vil skape en ny fiber vei mot europa noe som kan komme kunden til gode. 

Altibox – selskapet bak

Selskapet bak denne utbyggingen er Altibox. Det er ikke en betydelig investering, fordi hele festen vil koste en halv milliard kroner, som som også iberegner en kabel over til Storbritannia.

Fibrene legges med tanke på driftssikkerhet og det faktum, at nå går det kabler gjennom Øst Europa og Sverige. Med nye kabler gjennom nordsjøen vil dette føre til raskere forbindelse og bedre vilkår for kundene – får vi håpe.

Larvik

Larvik ligger lagelig til, for en uhindret forbindelse med våre naboer i sør. Larvik har som kjent en havn og tilgang til arbeidskraft samt ekspertise, fordi mange selskaper som utfører denne typen arbeid ligger i umiddelbar nærhet. 

Dette er bare et av prosjektene vi ser de siste årene, som legges til Larvik, og det kan gi ringvirkninger i hele regionen. Vi venter i spenning på mer nytt.

Altibox

Altibox er et stort selskap i Norge, som leverer internett i hele Norge De har fått prisen som beste fiber operatør og opererer også i det utenlandske markedet, som eksempelvis Danmark. Hovedkontoret til Altiox ligger i Stavanger, men vi kan glede oss over aktivitet også her i Larvik.

I Larvik ser vi aktører prøve ut ny teknologi. Spesielt programvare, som er nødvendig til å drifte flere aspekter med dette byggeprosjektet, kan vi ane blir utviklet i Larvik.