Er strømprisen forskjellig fra kommune til kommune?

Prisen på strøm er ikke den samme over hele Norge. Det vil si at prisen for kraften er den samme, men det er forskjell på de offentlige avgifter og selve nettleien. Dette gjelder også en rekke andre varer og det er spesielt forskjell på prisene fra Nord-Norge til Sør-Norge. Det har alltid vært et stort fokus på strøm, siden det er noe vi bruker en del penger på og noen ganger låner til ifølge Lånepenger.no. Faktisk går rundt 3,5 % av en husholdnings utgifter til strøm.

Strømprisen er sammensatt

Prisen for strøm er som nevnt delt inn i tre komponenter. Den ene er selve kraftprisen. Her er det fri konkurranse og i dag er det mulig å kjøpe strøm fra mer enn 100 ulike leverandører. Uansett hvor du bor i Norge, så kan du kjøpe strøm fra akkurat den leverandøren du måtte ønske. Når det gjelder spotprisavtaler så er det gjerne prisen som gjelder på kraftbørsen som er utgangspunktet for den pris pr. kWh du må betale. Hertil legges det så et påslag, som er leverandørens fortjeneste, + lovpålagte el-sertifikater, som alle må betale.

Nettleie er også noe alle må betale og her er det forskjell fra kommune til kommune, og her kommer vestfold dårlig ut. Dette er betaling for å få strømmen levert hjem til deg og siden det er ganske kostbart å bygge ut samt vedlikeholde ledningsnettet, så har det blitt bestemt fra staten at man ikke selv kan velge leverandør. De siste årene har nettleien vært dyrest i Sogn og Fjordane, noe som blant annet skyldes at det er langt mellom tettstedene og det er dyrt å bygge kraftlinjer samt vedlikeholde dem. I forhold til f.eks. Akershus, så er det en forskjell på rundt kr 2000 i året på nettleien.

De offentlige avgiftene består av en el-avgift, tilskudd til Enova og mva. Her er det også litt forskjell da de nordligste fylkene er fritatt for betaling av el-avgift. Det betyr at strømprisen i Finnmark og deler av Troms er uten el-avgift. Alle andre fylkene betaler den samme avgiften. Du kan enkelt sjekke efakturaen i nettbanken hos DnB bank, Nordea, eller anre, for å se hvor mye du betaler i strøm og nettleie.

Ulike prisområder

Selve prisen på kraft kommer fra kraftbørsen som heter Nord Pool. Denne ble opprettet i 1996 av Norge og Sverige. Siden har også Danmark og Finland blitt en del av børsen og det kjøpes og selges strøm til blant annet de nordiske land samt Tyskland, Polen, Russland, Nederland og de baltiske land. Siden kraft er en form for ferskvare som ikke kan lagres, så må den eksporteres til andre land når det ikke er behov for den i Norge. På samme måte må vi også importere strøm når det ikke blir produsert nok til det øyeblikkelige behov.

Når det gjelder prisen i Norge så er denne inndelt i flere prisområder. Igjen gjelder dette spesielt de nordlige kommunene, som gjerne har lavere priser. De siste årene har det vært kommuner i Trøndelag som har hatt de høyeste prisene. Noe av det som bestemmer strømprisen er hvor mye strøm som kan produseres og dette avhenger av fyllingsgraden av vann i magasinene. I perioder med en høy fyllingsgrad vil det være rikelig med strøm tilgjengelig på markedet og da vil prisen gå nedover, mens det med en lav fyllingsgrad vil påvirke prisen i motsatt retning.