Derfor kan mange industribedrifter flytte hjem produksjon til Norge

Mange produksjonsbransjer har under lang tid vært preget av at store deler av produksjonen har flyttet til lavkostland. Denne utviklingen har i hovedsak vært drevet av lavere lønnskostnader, kombinert med andre finansielle faktorer. I 2023 begynner denne trenden å snu på noen områder, selv om det åpenbart er et godt stykke igjen til alle typer produksjon kan være lønnsom i Norge.

Automatisering gjør norsk produksjon konkurransedyktig

Det er særlig automatisering som har ført til at norsk produksjon kan være et konkurransedyktig alternativ. Spesialiserte industrimaskiner, se for eksempel TL Maskiner, kan både skreddersys og lages svært generelle – noe som legger til rette for både serieproduksjon og spesialisert produksjon av begrensede serier.

Fellesnevnere er at slike prosesser ikke er like arbeidsintensive som manuell produksjon, det fører igjen til at det relativt sett høye norske lønnsnivået ikke er en like stor ulempe. Automatisering kan kanskje aldri helt utligne forskjellene i kostnader mellom høykost- og lavkostland, men denne utviklingen kan bidra til å jevne ut spilleplanen noe.

Fordeler med produksjon nærmere markedet

I løpet av 2021 og 2022 var det mange selskaper som opplevde betydelige utfordringer med den globale logistikken. Det fantes helt enkelt ikke tilstrekkelig tilgjengelig transportkapasitet, noe som førte til både forsinkelser og svært høye fraktpriser. Dette bildet var en vekker for mange organisasjoner, og problemene understreket verdien av noe lokal produksjon og lagerbeholdning.

Å ha kontroll over for eksempel produksjon av kritiske deler kan ha en verdi i seg selv. Garantert tilgang til innsatsvarer fører til færre avbrudd i produksjonen, høyere grad av leveringsdyktighet, høyere salg og til syvende og sist en bedre bunnlinje for selskapet. Derfor er det også naturlig at alt flere norske selskaper ser på muligheter for å flytte hele eller deler av produksjonen til Norge, slik at det blir enklere å kontrollere egen virksomhet. Forhåpentligvis vil vi se en betydelig vekst i den lokale produksjonen i tiden fremover.